Гео-инженерски весник бр. 4 (Април, 2009)

AutoCAD Civil 3D

ИНЖЕНЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА

Kriging – интерполациска метода и негова примена во геодезијата

За програмската апликација AutoCAD Civil 3D постојат многу совети и трикови за работи со коишто многу корисници се соочуваат секојдневно, и тоа е сосема во ред. Но, што е со оние за кои не ни знаете дека постојат? Еден ваков трик е малку познатата функционалност за уредување на дигитални површини која се вика Smooth Surface.

Во основа, функционалноста која во превод значи гладење на површини, овозможува две работи. Едната, прилично очигледна, е гладење на податоци на одреден опсег од површината со цел да се добие попријатно множество контурни линии (изохипси). Оваа ја препорачуваме на сите Land Development корисници кои ја користеле Contour Smoothing опцијата за стилови на контурни линии.

Однапред зададените параметри за изработка на површина на ДТМ во Civil 3D, обично не ја даваат триангулираната мрежа или изо-линиите така како што очекуваме, односно како што ги применуваме во пракса, од причина што вредностите се однапред подесени за произволен размер на цртежот во метрички ситем од 1:1000, висинска разлика од точка до точка до 20 м и еквидистанца до 5 м. Со промена на овие параметри, Civil 3D може да генерира било каков дигитален терен. Со номинално зададените вредности, добиваме ДТМ од изохипси кои често се пресекуваат, допираат или преклопуваат, што во пракса не е прифатливо.

Втората, и помалку очигледна употреба е таа за интерполација и заполнување на празнините и дупките во површината, каде што недостасуваат податоци, со помош на една од двете методи – NNI (Natural Neighbor Interpolation ) и Kriging метода. Втората метода овозможува екстраполација на податоци надвор од границите на површината, врз основа на статистички трендови, од постојните податоци низ целата површина. Без да навлегуваме во математичката теорија и алгоритмите позади оваа метода, ја тестиравме на неколку различни површини, под различни услови и можеме да речеме дека сме воодушевени од она што знае да го направи.

Па, ајде да ја видиме оваа метода во пракса и какви резултати ќе добиеме од неа. Сценариото за овој пример е вакво: имаме површина на која во средината и недостасува голем дел во облик на латинската буква U и пат, чија траса треба да минува непосредно до ивицата на оваа празнина. За да сме сигурни дека дизајнот на патниот коридор ќе биде доволно јасен, ќе додадеме некои податоци на левата страна од U-празнината, како на сликата.

Првата работа што ќе ја направиме сега е дефинирањето на подрачјето, кое не интересира, со затворени полилинии. Првото подрачје е она што сакаме да го исполниме со екстраполирани податоци и прикажано со црвена полилинија на сликата.

Втората полилинија е подрачјето од кое сакаме да ги превземеме податоците за да извршиме екстраполација, прикажано со жолта полилинија на сликата.

Со вака дефинираните подрачја, сега можеме да ја повикаме наредбата за гладење Smooth Surface. Важно е да напоменеме дека полигоните од саканите подрачја не мораме да ги имаме дефинирано пред да ја повикаме наредбата, бидејќи во текот на нејзиното извршување, таа ни дозволува да дефинираме или подрачја од полигони, правоаголници или интерактивно да ги нацртаме нивните контури.

 1. Во Civil 3D, преку Prospector / Toolspace, ја разгрануваме колекцијата Surface

 2. Потоа ја разгрануваме површината со која работиме (површината претходно треба да добие назив)

 3. Под опцијата Definition, со десен клик ја избираме опцијата Edits Collections, а оттаму опцијата Smooth Surface

 4. Разговорникот кој се појавува, не води до внесување на параметрите за саканата глаткост на изохипсите (Слика).


  Како што веќе споменавме, постојат две методи за гладење: Natural Neighbor Interpolation (NNI) и Kriging. Ние ќе одбереме Kriging, бидејќи таа е единствената метода која ги заполнува празнините и дупките во површината. NNI методата ја користиме за гладење на површините.

 5. Откако ја одбравме Kriging методата, параметрите за фино дотерување на резултатот стануваат овозможени. Следно, ќе ја активираме вредноста во колоната Value за редот Select Points (одбери точки) така што, преку копчето ... ќе ни биде дадена можност да го означиме подрачјето од каде што ќе ги екстраполираме точките. Во нашиот пример, тоа е жолтиот полигон.

 6. Кога повторно ќе се вратиме во разговорникот, ќе заприметиме дека прегледот во долниот дел (на сликата црниот правоаголник) е исполнет со слика која содржи серија на точки. Овие претставуваат екстраполирани точки од зададеното подрачје од површината (Слика).  Следи највозбудливиот дел од постапката; како што избираме различни семивариограмски методи (semivariogram), ќе видеме различни најпогодни линии проектирани врз тие точки. Тука едноставно избираме метода која дава најдобри совпаѓања на линијата со точките.

 7. Го одбираме Гаусовиот (Gaussian) семивариограмски модел.

 8. Следно, со помош на останатите опции од разговорникот, го дотеруваме начинот на кој екстраполираните точки ќе бидат додадени во површината за да ја заполнат празнината.

 9. За излезната локација (Output location) избравме Grid based – мрежа од точки и го одбравме претходно дефинираното подрачје со црвена полилинија. Тука треба да забележиме дека, колку помала мрежа дефинираме, толку повеќе точки ќе бидат додадени, а наредбата ќе процесира подолго време. Ние се одлучивме за мрежа од 10 единици (units), што за оваа површина ќе биде веројатно претесна но, сепак, да видиме каков резултат ќе добиеме.

 10. Откако ги дефиниравме опциите Output region и Grid, потврдуваме на копчето ОК и започнува пресметката, која може да потрае некое време.

 11. Резултатот е конечно тука (Слика).

Пред да го искоментирате опишаниот трик и да речете „Да, но ова не се вистински податоци, како е можно да се добие повеќе површина ако се немаат податоци?!“, сакаме да разберете дека се работи за екстраполација на статистички трендови вздолж дадена површина, а не за надокнадување на вистински податоци. Имајќи го ова во предвид, треба да знаете дека резултатот не е апсолутно точен во споредба со реалните податоци но, во случаи кога немате реални теренски податоци, тогаш триков е вистинската алатка за заполнување на празнини во површините од вашите ДТМ.

Советите и техничките трикови се дел од образовниот програм кој ГеоЛИНК го изведува за своите слушатели според најновите Autodesk Official Training Coursware образовни програми. Наставата се одвива во опремени образовни центри во Битола и Скопје. За повеќе информации околу термините или за побарување за организирање наменски курсеви со прилагодена програма за вашите потреби, обратете се на нашите контактни лица.

Контактирајте нè за дополнителни информации

Од нашите актуелни понуди...

Ирена Деловска Николовска, дипл.ек.
раководител на продажба

irena.delovska@geolink.com.mk

047 20 25 25

Борис Ташковски, д.и.г.
технички директор и поддршка

AutoCAD Civil 3D Certified Expert
Autodesk REVIT Architecture Certified Professional
URBANO Certified Specialist
PLATEIA Certified Specialist

boris.taskovski@geolink.com.mk

047 20 25 20

АКТУЕЛНИ КАМПАЊИ

 

 

УСЛУГИ И РЕШЕНИЈА

Инфраструктурни оперативни катастри (подземен катастар)

Картирање на улично осветлување и друга општинска / комунална инфраструктура

Приклучете се на пандржавниот општински ГИС портал iOpstina.mk

Имате ли ќар од ЛЕГАЛИЗАЦИЈАТА?

 

ПРОИЗВОДИ

GeoLINK.NormaBUILD 4: Предмер, пресметки и калкулација на цени во градежништвото - на македонски!

CGS.PLATEIA 2016: Проектирање и реконструкции на улици и патишта

CGS.ELECTRA 2016: Проектирање далноводи

Studio.ARS.URBANO 9: Проектирајте водоводни и канализациони системи на лизинг

NITRO PDF 10 PRO

 

Следете нè

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ Facebook  пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ Linked In  пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ Google+  пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

ГеоЛИНК д.о.о., Стреја Нахмијас 5/II, 7000 Битола, тел. 047 20.25.20, 20.25.25, info@geolink.com.mk